Biuro rachunkowe Szczecin - czym jest CIT Estoński?

Nasza oferta usług rachunkowych jest bardzo szeroka i skupia się na wielu zagadnieniach podatkowych. W biurze rachunkowym Quadrinus zajmujemy się między innymi CIT Estońskim.

Jest to opodatkowanie dochodu spółek jedynie w momencie wypłaty zysku. To innowacyjne rozwiązanie podatkowe, które coraz częściej jest wybierane przez przedsiębiorców. Oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu tego rozwiązania do firmy.

Prawo podatkowe zakłada, że z CIT Estońskiego mogą skorzystać:

 • Spółki z o.o.
 • Spółki akcyjne
 • Spółki komandytowe
 • Spółki komandytowo-akcyjne
 • Proste spółki akcyjne

Dodatkowo spółka musi spełnić warunki wskazane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:

1.  Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym i nie udziela kredytów konsumentom.

2.  Spółka nie może prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

3.  Spółka nie może być postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

4.  Mniej niż 50% przychodów spółki może pochodzić z:

 • z wierzytelności,
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej raty leasingowej,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

5.  Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami lub co najmniej 3 osoby na podstawie innych umów, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami jeżeli ich wynagrodzenie wynosi co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

6.  Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej,

7.  Spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

8.  Spółka nie sporządza sprawozdań zgodnych z MSR

9.  Złoży zawiadomienie ZAW-RD

Na CIT Estoński można przejść w trakcie trwania roku podatkowego. Konieczne będzie jednak zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego.

W naszym profesjonalnym biurze rachunkowym zapewniamy pełne wdrożenie CIT Estońskiego dla Twojej firmy. Rozumiejąc, że przejście na CIT Estoński może wydawać się skomplikowane, oferujemy wsparcie księgowych, którzy są zawsze gotowi pomóc. Niezależnie od tego, czy jesteś pewien, że Twoja spółka kwalifikuje się do tego systemu podatkowego, czy masz wątpliwości, zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.

Podczas tej konsultacji skupimy się na analizie Twojej aktualnej sytuacji podatkowej i biznesowej, aby ocenić, czy CIT Estoński jest dla Ciebie odpowiedni. Nasze biuro księgowe oferuje pełen zakres usług, co oznacza, że możemy nie tylko pomóc Ci w przejściu na CIT Estoński, ale również zapewnić wsparcie w zakresie prowadzenia kompleksowych usług księgowych, w tym pełnej księgowości dużych firm.

Pełna księgowość Szczecin - na czym polega?

Pełna księgowość, często oferowana jest jako jedna z usług biura rachunkowego. Jej zasady określane są przez Ustawę Rachunkowości. To rozwiązanie jest kompleksowym podejściem do zarządzania finansami firmy, które wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy, ale i perfekcyjnego podejścia. Zgodnie z przepisami rachunkowości, pełna księgowość obejmuje szczegółowe rejestrowanie wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa, co zapewnia klarowność dokumentów i pozwala na dokładne śledzenie przepływów finansowych.

Firmy zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości to przeważnie te o większej skali działania, gdzie wymogi prawne są bardziej rygorystyczne. Skład pełnej księgowości obejmuje nie tylko księgi rachunkowe, takie jak księga przychodów i rozchodów, ale także szereg dodatkowych dokumentów, takich jak bilanse, zestawienia finansowe, czy rejestry VAT.

Perfekcyjna pełna księgowość wymaga precyzyjnego śledzenia i dokumentowania każdej transakcji finansowej, co umożliwia nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także zapewnia cenne wskazówki dla zarządzania przedsiębiorstwem. Usługi biura rachunkowego w tym zakresie pozwalają na profesjonalne i efektywne zarządzanie finansami, co jest kluczowe dla rozwoju każdej firmy.

Pełna księgowość Szczecin - skorzystaj z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego

W Quadrinus zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, księgowością spółek, rozliczeniami podatkowymi, przygotowaniem rozliczeń kosztów oraz prowadzeniem korespondencji z organami administracji publicznej. Nasi specjaliści od pełnej księgowości rozwiążą każdy Twój problem związany z rachunkowością i księgowością firm. Kompleksowa obsługa i szeroki zakres usług, jaki oferujemy pozwala Tobie w pełni skupić się na działalności swojej firmy. Możesz mieć pewność, że prowadzenie rachunkowości firmy zostawiasz w dobrych rękach.

Dlaczego warto wybrać outsourcing usług księgowych
w firmie “Quadrinus”?

Jeśli decydujesz się prowadzić pełną księgowość w naszej firmie, masz pewność, że:

 • przeprowadzimy kompleksowe usługi księgowe
 • wyjaśnimy Tobie wszelkie zagadnienia podatkowe
 • pomożemy Ci w sporządzaniu deklaracji podatkowych, prowadzeniu ewidencji czy rozliczeniu pit
 • uzyskasz pełne wsparcie w kwestii usług rachunkowych

Wybierając outsourcing usług księgowych w naszej firmie, korzystasz z wielu korzyści:

null

Profesjonalizm

null

Oszczędność czasu

null

Optymalizacja kosztów

null

Bezpieczeństwo i zgodność

Pytania i odpowiedzi

Jakie są koszty outsourcingu usług księgowych w firmie “Quadrinus”?

Oferujemy pakiety księgowe od 380 zł brutto dla jednoosobowych działalności gospodarczych i od 1300 zł brutto dla spółek z o.o. W każdym przypadku podczas pierwszej darmowej konsultacji nasz specjalista pomoże dobrać zakres usług indywidualnie dopasowany do potrzeb i budżetu firmy.

Przekroczyłem limit przychodów 2 mln euro i od nowego roku jestem zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co muszę zrobić?

Przejście na pełną księgowość oznacza duże zmiany w sposobie prowadzenia księgowości firmy. Najważniejsze dla rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustalenie danych początkowych w formie tzw. inwentury oraz prawidłowa wycena aktywów i pasywów na bilansie otwarcia. Dokumenty te mają kluczowe znaczenie, ponieważ ustalone dane początkowe mają wpływ na dalsze lata prowadzenia księgowości firmy. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu kont jednostki oraz zaprowadzenie polityki rachunkowości. Oferujemy wdrożenie pełnej księgowości dla wszystkich firm które stały się zobowiązane do ich prowadzenia: np. firm, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg ze względu na przekroczenie limitu przychodów, firm które przekształciły się w spółki kapitałowe.

Masz więcej pytań?

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszymi usługami. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, nie wahaj się z nami skontaktować. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.  * - pole wymagane